Skip to content

☎︎ Phone: 0231 132 0474

✉︎ E-mail: [email protected]

Εγγύηση

Η εγγύηση θα αναγνωριστεί μετά από έλεγχο από Τεχνικό Πρόσωπο της DRONEX.GR για το εάν το προϊόν πληροί όλες τις προϋποθέσεις και τους όρους της Εγγύησης Service.

Προϋποθέσεις για την αναγνώριση της εγγύησης:
Τα προϊόντα που έχουν μοναδικό σειριακό αριθμό (ЅN) διαθέτουν εγγύηση μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, που υπολογίζεται για το κάθε προϊόν ξεχωριστά. Η περίοδος εγγύησης ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς για το κάθε προϊόν. Η εξασφάλιση εγγύησης γίνεται δωρεάν στο γραφείο του προμηθευτή τις καθημερινές. Η επιστροφή των προϊόντων σε κατάλληλη κατάσταση θα γίνει μέσω επισκευής του προϊόντος, εντός 30 ημερολογιακών ημερών, το πολύ, από την ημέρα της παραλαβής του, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Η περίοδος δυσλειτουργίας, επεκτείνει αντίστοιχα και την περίοδο εγγύησης και ξεκινά από τη στιγμή της άφιξης στο σέρβις και έως ότου το προϊόν είναι έτοιμο για κανονική χρήση και ειδοποιηθεί ο καταναλωτής για την επιστροφή του προϊόντος σε εκείνον.

Η εγγύηση δεν αναγνωρίζεται για ελαττώματα, που προέρχονται από τη μη τήρηση των κανόνων μεταφοράς, αποθήκευσης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης, εσφαλμένο χειρισμό, χτυπήματος του προϊόντος, από ατυχήματα, ηλεκτροσόκ, μηχανικά, θερμικά, την ύπαρξη υψηλού βαθμού ακαθαρσιών, εισροή υγρών ουσιών, έκθεση σε φωτιά, ακατάλληλος εξαερισμός, αμελής ή ακατάλληλη χρήση ουσιών, υπερβολική έκθεση σε υγρασία, ασυνήθιστη ή κακή χρήση, χρήση ελαττωματικών συσκευών ή καλωδίων σύνδεσης – είτε ηλεκτρικών είτε για δεδομένα – ελαττωματικά, κομμένα, κολλημένα, συνδεδεμένα σε υψηλή τάση και από παρεμβάσεις στο προϊόν, ανεξάρτητα από το είδος τους, από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα εγγράφως από τον προμηθευτή ή την αλλαγή των σειριακών αριθμών από την κάρτα εγγύησης.

 

Η Drones.bg δεν φέρει ευθύνη για εγγύηση στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Ελαττωματικά ή κατεστραμμένα λόγω ακατάλληλης συναρμολόγησης από την πλευρά του Πελάτη, των ιπτάμενων πλατφορμών, των επιμέρους εξαρτημάτων και των αξεσουάρ.
Ελαττωματικές ή κατεστραμμένες ιπτάμενες πλατφόρμες, εξαρτήματα και αξεσουάρ, λόγω λανθασμένης χρήσης της μπαταρίας.

Ελαττωματικές ή κατεστραμμένες ιπτάμενες πλατφόρμες, εξαρτήματα και αξεσουάρ, λόγω λανθασμένου χειρισμού του προϊόντος.
Ελαττωματικές ή κατεστραμμένες ιπτάμενες πλατφόρμες, εξαρτήματα και αξεσουάρ, λόγω μη τήρησης των οδηγιών χρήσης
Ελαττωματικές ή κατεστραμμένες ιπτάμενες πλατφόρμες, εξαρτήματα και αξεσουάρ, λόγω χρήσης μη αυθεντικών ή μη αντικαταστάσιμων ανταλλακτικών (πτερύγια, προστατευτικά, πόδια καλωδίων και άλλα).
Ελαττωματικές ή κατεστραμμένες ιπτάμενες πλατφόρμες, εξαρτήματα και αξεσουάρ, λόγω φυσικών καταστροφών, πυρκαγιών, πλημυρών, κεραυνών και ηλεκτρικών κενώσεων.
Ελαττωματικές ή κατεστραμμένες ιπτάμενες πλατφόρμες, εξαρτήματα και αξεσουάρ, λόγω πλοήγησης κοντά ή πάνω από ιδιωτικές περιουσίες ή κυβερνητικές δομές όπου ενδέχεται να εγκατασταθούν συσκευές παρεμβολής που μπορεί να επηρεάσουν την κανονική λειτουργία της ιπτάμενης πλατφόρμας και των εξαρτημάτων της.

Ελαττωματικές ή κατεστραμμένες ιπτάμενες πλατφόρμες, εξαρτήματα και αξεσουάρ, λόγω επισκευαστικών ενεργειών ή/και παρεμβάσεων από την πλευρά του χρήστη, και άλλων μη εξουσιοδοτημένων προσώπων.

Για να είναι έγκυρη η εγγύησή σας, είναι υποχρεωτικό να προσκομίσετε την πρωτότυπη κάρτα εγγύησης μαζί με την απόδειξη ή/και την απόδειξη. Το προϊόν πρέπει να αποσταλεί με όλα τα αξεσουάρ με τα οποία έχει σταλθεί.

Η εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση που βρεθούν ίχνη τροφίμων, υγρών ή ξένων σωμάτων στο εσωτερικό του προϊόντος. Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται σε περίπτωση βλάβης της συσκευής, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων ή για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να υποστεί ο αγοραστής ως αποτέλεσμα της απώλειας αυτής. Τα παράπονα υποβάλλονται προφορικά ή εγγράφως. Ανεξάρτητα της εγγύησης, ο πωλητής ευθύνεται για την έλλειψη συμμόρφωσης του προϊόντος με τη σύμβαση πώλησης σύμφωνα με την εγγύηση που προβλέπεται στα άρθρα 112 έως 115 του ΟΛΠ.

Δεν παρέχεται εγγύηση σε περίπτωση που τα έγγραφα εγγύησης δεν προσκομίζονται, έχουν καταστραφεί/αλλοιωθεί ή είναι δυσανάγνωστα. Απώλεια της κάρτας εγγύησης μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της εγγύησης. Σας συνιστούμε η κάρτα εγγύησης να συνοδεύεται από την αρχική συσκευασία για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του προϊόντος κατά τη μεταφορά. Προϊόντα χωρίς ετικέτες ή σφραγίδες εγγύησης, άθικτα ή ελαττωματικά, που οφείλονται σε ακατάλληλο χειρισμό και αποθήκευση, αλλά χωρίς να περιορίζονται από τα ακόλουθα: τρυπημένα , γρατσουνισμένα, με στοιχεία ραγισμένα, χαλαρά ή κολλώδη, λόγω φωτιάς ή πλημμύρας – θα αποδεσμευτούν με την ακύρωση της εγγύησης.

Η εγγύηση ισχύει στην επικράτεια της Βουλγαρίας.

Η περίοδος εγγύησης των μπαταριών είναι 3 μήνες από την ημερομηνία αγοράς.

Τα προϊόντα με εγγύηση υπόκεινται σε επισκευή (εφόσον πληρούν τους όρους της εγγύησης) ή σε αντικατάσταση εάν δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση της εν λόγω επισκευής. Ο πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ιστοσελίδα.